Algemeen

PayPal

Er bestaat nu een veel eenvoudigere manier om betalingsknoppen toe te voegen aan je site: Eenvoudige betalingen. Deze functie is beschikbaar voor Premium- en hogere abonnementen en op Jetpack-sites met versie 5.2 of hoger.

Inhoudsopgave

Een PayPal-knop toevoegen
Stap 1 – Je PayPal-link ophalen
Stap 2 – Je afbeeldings-URL ophalen
Stap 3 – Alles samenvoegen

Een PayPal-knop toevoegen

Voor een PayPal-knop zijn twee items nodig:

  • De PayPal-link
  • De afbeeldings-URL voor de knop

Zodra we beide items hebben, kunnen we de volgende code in een eigen HTML-blok of HTML-widget gebruiken om een ingesloten knop te maken:

<a href="JE PAYPAL-LINK HIER">
<img src="AFBEELDINGS-URL HIER" alt="Je alternatieve tekst">
</a>

↑ Inhoudsopgave ↑

Met behulp van deze stappen leer je hoe je een Donatieknop kunt toevoegen, maar je kunt ook een andere knop van PayPal toevoegen.

Wanneer je een PayPal-knop aan je bericht, pagina of sidebar wilt toevoegen, moet je hiervoor eerst een PayPal-link met je PayPal-account ophalen:

1. Ga naar http://www.paypal.com/login en log in op je PayPal-account. Let op: de exacte opties en termen in de volgende stappen op de PayPal-website kunnen per land verschillen.

2. Zodra je hebt ingelogd, ga je naar https://www.paypal.com/buttons/ voor de lijst van knoppen die je kunt toevoegen:

Verschillende PayPal-knoppen
De knoppen Abonneren, Afbetalingsplan en Automatische facturatie vereisen een PayPal Business- of Premier-abonnement.

3. Selecteer de knop die je wilt toevoegen. Voor dit voorbeeld hebben we de Donatieknop gekozen.

4. Op de volgende pagina kun je alle gewenste aanpassingen maken en selecteer je vervolgens Doorgaan.

5. Selecteer of je je accountnaam of e-mailadres wilt opgeven als de organisatie waaraan ze doneren.

6. Selecteer het type valuta en de hoeveelheid die donoren kunnen schenken. Selecteer vervolgens Voltooien en code ophalen

7. Selecteer in het menu bovenaan de volgende pagina Deelbare URL. Selecteer vervolgens Naar het Klembord kopiëren om de URL te kopiëren.

De pagina van de knop Nu kopen, de knop Toevoegen aan winkelwagen en andere knoppen varieert enigszins. Klik op het tabblad E-mail om de link op te vragen die je nodig hebt voor de laatste stap.

PayPal-e-mail met code

Je kunt geen vervolgkeuzemenu’s aan de knop toevoegen met behulp van Aanpassen. Je kunt uitsluitend de artikelnaam en -prijs invoeren. Als het in de bovenstaande schermafbeelding weergegeven tabblad E-mail niet zichtbaar is, controleer dan of je de knop niet hebt aangepast.


↑ Inhoudsopgave ↑

Stap 2 - Je afbeeldings-URL ophalen

Het volgende wat je moet doen, is een van de onderstaande knopafbeeldingen kiezen. Kopieer de URL naast de afbeelding die je voor de knop wilt gebruiken en ga vervolgens verder naar stap drie om alles samen te voegen.

<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code brush: xml; notranslate"><img src="https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_US/btn/btn_donate_74x21.png" alt="Kleine donatieknop" /></pre>
<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code brush: xml; notranslate"><img src="https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_US/btn/btn_donate_92x26.png" alt="Donatieknop" /></pre>
<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code brush: xml; notranslate"><img src="https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_US/btn/btn_donate_cc_147x47.png" alt="Donatieknop met creditcard" /></pre>
<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code brush: xml; notranslate"><img src="https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_US/btn/btn_donate_pp_142x27.png" alt="Donatie met PayPal" /></pre>

<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code brush: xml; notranslate"><img src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_buynow_LG.gif" alt="Knop Nu kopen" /></pre>
<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code brush: xml; notranslate"><img src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_buynow_LG.gif?akam_redir=1" alt="Knop Nu kopen met creditcard" /></pre>
<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code brush: xml; notranslate"><img src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_cart_LG.gif" alt="Toevoegen aan winkelwagen" /></pre>

↑ Inhoudsopgave ↑

Stap 3 - Alles samenvoegen

Als je de PayPal-link met behulp van stap 1 hebt opgehaald en een afbeeldings-URL hebt gekozen in stap 2, is het nu tijd om alles samen te voegen.

Voeg eerst een nieuw Eigen HTML-blok binnen je bericht of pagina toe. Gebruik vervolgens de volgende code:

<a href="JE PAYPAL-LINK HIER">
<img src="AFBEELDINGS-URL HIER" alt="Je alternatieve tekst">
</a>
  • Vervang ‘JE PAYPAL-LINK HIER’ door de link van stap 1.
  • Vervang ‘AFBEELDINGS-URL HIER’ door de afbeeldings-URL van stap 2.
  • Je kunt alternatieve tekst invoeren bij ‘Je alternatieve tekst’. Dit is de tekst in het geval de afbeelding niet kan worden getoond.
  • Vergeet niet om de aanhalingstekens rond beide links en de alternatieve tekst te laten staan!
HTML-blok

Je bent klaar!

Je kunt de HTML-code in andere gebieden van je site, zoals je sidebar of de widgets in je voettekstgebied, gebruiken. Het enige wat je moet doen, is de code aan een Eigen HTML-widget toevoegen.

Still confused?

Contact support.